Handmade crochet makrame / Szydełkowa makrama - rękodzieło Ewy [ENG|PL]

I just finished my first ever macramé. I made it from small crochet elements in the shape of flowers, which I later joined together.Właśnie skończyłam swoją pierwszą w życiu makramę. Zrobiłam ją z małych szydełkowych elementów w kształcie kwiatków, które później połączyłam w całość.

IMG_20230318_221954.jpg

IMG_20230318_185341.jpg

The beginning was easy because crocheting small ecru-colored elements went quite fast, after a few evenings I decided that I had made enough.Początek był łatwy bo szydełkowanie małych elementów w kolorze ecru szło mi dość szybko, po kilku wieczorach uznałam że zrobiłam już wystarczającą ilość.

IMG_20230313_183221.jpg

IMG_20230313_183209.jpg

Then I spent a long time thinking about what shape to give my macramé, rearranging the crochet flowers until I decided that triangle would be better than square and rectangle.Potem długo zastanawiałam się jaki kształt nadać mojej makramie, przekładałam szydełkowe kwiatki aż uznałam że trójkąt będzie lepszy od kwadratu i prostokąta.

IMG_20230313_183924.jpg

Once I was sure of the shape of the macramé I sewed the small pieces together.Kiedy byłam już pewna kształtu makramy zszyłam ze sobą małe elementy.

IMG_20230313_200818.jpg

I wanted to hang the finished macramé on a natural stick. I found a fig tree branch in the garden, which seemed suitable - it had a nice, naturally curved shape. I cut it to the right length with secateurs and painted it with white paint.Gotową makramę chciałam powiesić na naturalnym patyku. Znalazłam w ogrodzie gałązkę drzewa figowego, która wydała mi się odpowiednia - miała ładny, naturalnie wygięty kształt. Obcięłam ją sekatorem na odpowiednią długość i pomalowałam białą farbą.

IMG_20230313_220202.jpg

IMG_20230313_220156.jpg

To attach the already stitched flowers to the stick I made a white-colored cord on a crochet hook. So that the macramé could be hung on the wall I made a second cord and also attached it to the stick. Unfortunately, the weighted stick twisted, changing the intended effect, and I had to attach the strings to it with pins, good thing I just had white ones at home.Żeby przymocować zszyte już kwiatki do patyka zrobiłam na szydełku sznurek w białym kolorze. Aby makramę można było powiesić na ścianie zrobiłam drugi sznurek i również przymocowałam go do patyka. Niestety obciążony patyk przekręcał się zmieniając zamierzony efekt i musiałam przymocować do niego sznurki pinezkami, dobrze że miałam w domu właśnie białe.

IMG_20230317_212326.jpg

I had 4 crochet flowers left so I attached two on each side.Zostały mi 4 szydełkowe kwiatki więc przymocowałam po dwa z każdej strony.

IMG_20230317_212357.jpg

At the end I decorated my macramé with white tassels.Na końcu ozdobiłam moją makramę białymi frędzlami.

IMG_20230317_213541.jpg

IMG_20230317_214137.jpg

IMG_20230318_185123.jpg

I like the combination of white and ecru very much and the finished macramé will be a nice decoration in my bedroom 🙂.Połączenie bieli i ecru bardzo mi się podoba a gotowa makrama będzie ładną ozdobą w mojej sypialni 🙂.

IMG_20230318_185429.jpg

IMG_20230318_185443.jpg

IMG_20230318_185405.jpg

IMG_20230318_185401.jpg

IMG_20230318_185341.jpg

Copyright @grecki-bazar-ewy.