[ENG] Afionas, a picturesque village in Corfu. [PL] Afionas, malownicza wioska na Korfu.

Afionas is one of my favorite villages in Corfu. I really enjoy visiting this place, coming back out of the blue.
It's a place full of history, colors and narrow streets.

Afionas jest jedną z moich ulubionych wiosek na Korfu. Bardzo lubię odwiedzać to miejsce, wracać z nienacka.
To miejsce pełne historii, kolorów i wąskich uliczek.

IMG_20231024_175628.jpg

IMG_20231024_180144.jpg

IMG_20231024_180201.jpg

There used to be stately homes here enclosed by walls. A lot of multi-generational families lived here, in houses hidden in the backstreets of narrow stone streets.
Now Afionas is a place much loved by tourists, although there are still native Greeks living here.
The village's winding streets and old houses remain, but there are also quite a few souvenir stores and eating establishments.

Kiedyś były tutaj okazałe domostwa ogrodzone murami. Żyło tu sporo wielopokoleniowych rodzin, w domach ukrytych w zaułkach wąskich kamiennych uliczek.
Teraz Afionas jest miejscem bardzo lubianym przez turystów, aczkolwiek jeszcze mieszkają tutaj rodowici Grecy.
W wiosce pozostały kręte uliczki i stare domy, ale jest też sporo sklepików z pamiątkami i lokale gastronomiczne.

IMG_20231024_175955.jpg

IMG_20231024_175854.jpg

IMG_20231024_180018.jpg

IMG_20231024_180034.jpg

IMG_20231024_175913.jpg

IMG_20231024_175638.jpg

However, the biggest current attractions of Afionas are the viewpoint and nearby Porto Timoni (double beach).
I will take you to Porto Timoni in a separate post. Today I will show you the viewpoint, popular at any time of day, but probably most during sunset.

Jednak największe aktualne atrakcje Afionas to punkt widokowy i znajdujące się w pobliżu Porto Timoni (podwójna plaża).
Do Porto Timoni zabiorę Was w osobnym wpisie. Dzisiaj pokażę Wam punkt widokowy, popularny o każde porze dnia, ale chyba najbardziej podczas zachodu słońca.

IMG_20231024_183117.jpg

IMG_20231024_181330.jpg

IMG_20230605_124930.jpg

Walking through the narrow streets of Afionas we climb slowly upwards. Suddenly, through the buildings and trees, the sea and a wonderful view of the nearby small islands (Erikousa, Otoni I Matraki) begin to emerge.
The islets are inhabited. A small ship runs to them from Corfu, carrying groceries, medicines and tourists during the summer season.

Spacerując wąskimi uliczkami Afionas wspinamy się powoli w górę. Nagle poprzez zabudowania i drzewa zaczyna się wyłaniać morze i cudowny widok na pobliskie małe Wysepki Diapantyjskie. Trzy największe (Erikousa, Otoni i Matraki) są do dziś zamieszkałe. Z Korfu kursuje na nie mały statek, który przewozi artykuły spożywcze, leki oraz turystów w sezonie letnim.

IMG-20231024-WA0000.jpg

IMG_20231024_180218.jpg

IMG_20231024_180422.jpg

IMG_20231024_180439.jpg

IMG_20231024_180506.jpg

IMG_20231024_180455.jpg

IMG_20231024_181246.jpg

IMG_20231024_181414.jpg

The sunset in Afionas is beautiful at any time of the year and certainly unique.
I love this place. I like to lose myself at least for a moment just looking ahead at this vastness of natural beauty.

Zachód słońca w Afionas jest piękny o każdej porze roku i z pewnością niepowtarzalny.
Uwielbiam to miejsce. Lubię zatracić się chociaż na chwilę po prostu patrząc przed siebie na ten ogrom naturalnego piękna.

IMG_20231024_183117.jpg

IMG_20231024_181438.jpg

IMG_20231024_181443.jpg

PANO_20231024_181925.jpg

IMG_20230611_210539.jpg

IMG_20230611_210553.jpg

Copyright and pictures by @grecki-bazar-ewy.